Projektování pozemních a dopravních staveb

01 / Naše služby

o01
Pozemní stavby
občanské stavby (supermarkety, velkoprodejny, obchodní centra autosalony, sportovní centra) průmyslové stavby (výrobní, montážní a skladové haly) rekonstrukce a adaptace stávajících objektů čerpací stanice a sklady pohonných hmot územní a architektonické studie
o02
Dopravní stavby
Silnice, rychlostní silnice a dálnice (rekonstrukce a stavby) mosty, mostní konstrukce, lávky, propustky dio - dopravní inženýrské opatření na výstavbu komunikací a inž. sítí zpevněné a odstavné plochy, parkoviště komerčních a výrobních objektů místní komunikace a parkoviště obytné lokality - komunikace a inž. sítě zpevněné plochy rodinných domů silniční stavby, dálniční stavby, městská doprava inženýrské stavby a konstrukce vodohospodářské stavby a konstrukce zpracování investičních záměrů, ekonomické posouzení metodou HDM-4
o03
Inženýrská činnost
inženýrská činnost v přípravě staveb, vč. - majetkoprávního vypořádání, územní rozhodnutí, souhlas ohlášení stavební povolení, změna stavby, předdokončení kolaudace závěrečná kontrolní prohlídka vodovodohospodářské stavby a konstrukce zpracování investičních záměrů ekonomické posouzení metodou HDM-4 rozpočty a kalkulace
o04
Technické činnosti
autorský dozor stavební dozor stavební dozor na stavbách Ministerstva - dopravy koordinátor BOZP průzkumy a diagnostika
o05
Konzultační činnost
projekt management claim management grantové výzkumy

02 / Reference

03 / O nás

Společnost KAP ATELIER s.r.o.
je projektová, konzultační a inženýrská kancelář.

Společnost se zaměřuje na projektování pozemních a dopravních staveb, zpracování územních a architektonických studií, zajišťování inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb, poskytování konzultačních služeb v investiční výstavbě, technické činnosti v realizaci staveb a vývojové činnosti, včetně spolupráce při grantových výzkumech.

Společnost vznikla v roce 1997 v Chomutově pod názvem Pavel Šrytr – Kap Atelier a v současné době působí v rámci celé České republiky pod názvem “KAP ATELIER s.r.o.”. Společnost cílí na dva obory ve stavebnictví respektive specializuje na pozemní stavby, zejména stavby občanské a průmyslové. A dále se specializuje na stavby dopravní a poskytování konzultačních služeb v oblasti dopravních staveb. Společnost díky této organizaci poskytuje komplexní projektovou, inženýrskou a konzultační činnost při přípravě a realizaci pozemních, dopravních a ostatních inženýrských staveb.

04 / Kontakt

Sídlo společnosti

KAP ATELIER s.r.o.

Adresa:

Patočkova 2472/81a
169 00 Praha 6 – Břevnov

Břevnov
E-mail: kapatelier@kapatelier.cz

Provozovna Chomutov

KAP ATELIER s.r.o.

Adresa:
Revoluční 36
430 02 Chomutov

Tel.: +420 474 652 962
E-mail: kapatelier@kapatelier.cz

Pavel Šrytr
jednatel společnosti

Tel.: +420 474 652 962
E-mail: pavelsrytr@kapatelier.cz