Nabízené služby

KAP ATELIER s.r.o. – projektová, konzultační a inženýrská kancelář
Společnost KAP ATELIER s.r.o. poskytuje v rámci činnosti atelieru pozemních staveb a atelieru dopravních staveb komplexní projektové, inženýrské a konzultační služby v oblasti pozemních a dopravních staveb.

Pozemní stavby

 • občanské stavby (supermarkety, autosalony, sportovní centra)
 • průmyslové stavby (výrobní, montážní a skladové haly)
 • rekonstrukce a adaptace stávajících objektů
 • čerpací stanice a sklady pohonných hmot
 • územní a architektonické studie

Dopravní stavby

 • silniční stavby
 • dálniční stavby
 • mosty
 • městská doprava
 • inženýrské stavby a konstrukce
 • vodohospodářské stavby a konstrukce
 • zpracování investičních záměrů, ekonomické posouzení metodou HDM-4

Inženýrská činnost

 • inženýrská činnost v přípravě staveb, vč. majetkoprávního vypořádání
 • rozpočty a kalkulace

Technické činnosti

 • elektroinstalace
 • autorský dozor
 • stavební dozor
 • stavební dozor na stavbách Ministerstva dopravy
 • koordinátor BOZP
 • průzkumy a diagnostika

Konzultační činnost

 • projekt management
 • claim management
 • grantové výzkumy